ПРО КОМПАНІЮ

Компанія з управління активами «УКРКАПІТАЛ» була створена в 2016 році.

Компанія отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), рішення НКЦПФР № 82 від 07 лютого 2017 року.

Команда Компанії складається із спеціалістів з управління активами, юристів, які спеціалізуються на фінансовому та податковому праві, спеціалістів з фінансового
моніторингу та запобігання протидії тероризму, фахівців з якості надання фінансових та інвестиційних послуг.