Фонд АТ «ДІЛІДЖЕНС»

Повне найменування Фонду АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛІДЖЕНС»
Скорочене найменування Фонду АТ «ДІЛІДЖЕНС»
Повне найменування Фонду англійською мовою JOINT STOCK COMPANY “CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND “DILIDZHENS”
Скорочене найменування Фонду англійською мовою JSC “DILIDZHENS”
Ідентифікаційний код юридичної особи 43119210
Місцезнаходження 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 32/2,  ПОВЕРХ 12

 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дата запису: 17.07.2019

Номер запису: 1 070 102 0000 083434

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 13300767
Дата та номер свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 002185 від 04 березня 2020 року
Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом фонду 3 700 000 000,00 (Три мільярди сiмсот мiльйонiв) гривень 00 копійок
Номінальна вартість однієї акції 1 (одна) гривня 00 копійок
Загальна кількість акцій Фонду 3 700 000 000  (Три мільярди сiмсот мiльйонiв) штук
Форма існування акцій бездокументарна бездокументарна
Форма випуску, тип акцій прості іменні
Спосіб розміщення акцій Фонду приватне розміщення
Дата закінчення розміщення 02.05.2039
Відомості про компанію з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРКАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40948484

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67

Тел/факс (044) 599-10-06

Електронна адреса: office@ukrkapital.com.ua, Llc_ukrcapital@ukr.net

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 07.02.2017р. № 82, строк дії з 07.02.2017р . – необмежений

Відомості про оцінювача майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38418954.

Місцезнаходження: 03118, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 150 В.

Строк дії сертифікату субєкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України: з 16.08.2019 р. до 16.08.2022 р.

Відомості про аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277

Місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, 2/37.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 0791

 

Відомості про депозитарну установу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АЛЬЯНС”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506

Місцезнаходження: 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

 Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи: № 387, дата 23.07.2019 р.
Договір зі зберігачем активів Фонду не укладався

Виписка ЄДР

Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про випуск ІС

Свідоцтво фінустанова установа